domingo, 6 de febrero de 2011

Boca muda mai fou abatuda. Quim Monzó, 1994.
Sobretot, callar tant com puguis. No manifestar mai res que et pugui comprometre.
Ho va dir Shakespeare: "Un amor de debò no parla." Grava-t'ho al cervell i fes-ho servir com a coartada quan t'acusin.
Ni promeses ni declaracions. I, encara menys, "t'estimo".
Cap paraula que puguin, després, fer servir contra tu. Com a màxim, "ets guapíssim/a", i només en cas que sigui veritat.

"Et desitjo" tampoc no és perillós. Perquè desitjar és una cosa específica, tangible i tan evidentment lúbrica que cap tribunal no hi trobaria ni ambigüitat ni possiblitat de compromís.

Les expressions obscenes, el mateix. Fes-les servir tant com vulguis i sense cap fre. Digue-li tot el que li penses fer, com l'hi faràs i quantes vegades. I el que vols que et faci.
"T'estimo", en canvi, és una afirmació tan vaga que, fins i tot de bona fe, el destinatari o la destinatària pot suposar que li promets alguna cosa. Fet que, més tard, podria fer-la sentir amb dret a reclamacions. Per un "t'estimo" et poden caure quatre o cinc anys. Per un "t'estimaré sempre", tota la vida.

Mirades, carícies, magarrufes, agafar-li el braç més o menys intensament... Cap problema amb tot això. Perquè cap diccionari penal no codifica aquest llenguatge de gestos. Cap reclamació, mai, per una mirada ardent o una carícia profunda. I si, una nit especialment emotiva, en un rampell de sentimentalisme algú es cregués amb dret a retreure't el silenci i et digués fred i insensible, continua fred i insensible i,
en silenci, recorda Ciceró: "Estima com si més tard haguessis d'odiar."

Sobre todo, callar tanto como puedas. No manifestar nunca nada que te pueda comprometer. Ya lo dijo Shakespeare: "Un amor de verdad no habla." Grávatelo en el cerebro y utilízalo como una coartada cuando te acusen.
Ni promesas ni declaraciones. Y, aún menos, "te amo".
Ninguna palabra que puedan, después, utilizar en tu contra.
Como máximo, "eres guapísima", y sólo en el caso que sea verdad.

"Te deseo" tampoco es peligroso. Porque desear es una cosa específica, tangible y tan evidentemente lúbrica que ningún tribunal no encontraría ni ambigüedad ni posibilidad de compromiso. 

Las expresiones obscenas, lo mismo. Utilízalas tanto como quieras y sin freno. Díle todo lo que piensas hacerle, cómo se lo harás y cuántas veces. Y qué quieres que te haga.
"Te amo", en cambio, es una afirmación tan vaga que, hasta de buena fe, el destinatario o la destinataria puede suponer que le prometes alguna cosa. Hecho que, más tarde, podría utilizarlo con derecho a reclamaciones. Por un "te amo" te pueden caer cuatro o cinco años. Por un "te amaré siempre", toda la vida.

Miradas, carícias, carantoñas, cogérle el brazo más o menos intensamente... Ningún problema con todo esto. Porque ningún diccionario penal no codifica este lenguaje de gestos. Ninguna reclamación, nunca, por una mirada ardiente o una caricia profunda. Y si, una noche especialmente emotiva, en un arranque de sentimentalismo alguien se creyera con derecho a retraerte el silencio y te dijera frío e insensible, continúa frío e insensible y, en silencio, recuerda a Cicerón: "Ama como si más tarde tuvieras que odiar".


0 dulces.dosis:

errare humanum est, perseverare diabolicum

myfreecopyright.com registered & protected